Danske FAMILIEadvokater på barrikaderne

Af Anja Cordes, formand for Danske Familieadvokater

 

Danske Familieadvokater har sat profilering og markedsføring højt på dagsordenen for foreningens næsten  200 medlemmer. Det sker på baggrund af det nye konkurrencebillede, der allerede er ved at tegne sig med den nært forestående ophævelse af vinkelskriverloven.
 
Tidligere var det fast kutyme, at advokaten blev koblet på f.eks. et hussalg, en arvesag eller en skilsmissesag, når juridisk bistand var ønsket/nødvendig. Sådan er det ikke altid længere. Banker og ejendomsmæglere har ”spottet” en ny indtægtskilde. Det samme gælder den svenske bedemandskæde Fonus, der vil tilbyde juridisk bistand til 800-900 kr. i timen, og hvis direktør Jørgen C. Friis  i medierne citeres for at karakterisere de familieretlige sager som ”ukomplicerede”.
Her er Fonus-direktøren trådt ud på den tynde is. Jeg behøver nok hverken overbevise advokater eller parterne om, at netop den type sager kan være særdeles krævende og komplicerede.
Det handler først og fremmest om at tilbyde en kvalificeret og opdateret juridisk ekspertise - og naturligvis også om erfaring og menneskekundskab. Netop disse konkurrenceparametre skal Danske Familieadvokater i gang med at markedsføre kraftigere som en samlet slagkraftig faggruppe.   

 

Professionel markedsføring
For et år siden indledte foreningen et samarbejde med et reklamebureau, og sammen har vi udarbejdet en kommunikations- og markedsføringsstrategi for at brande familieadvokaterne med fokus på vores budskaber og målgrupper. Vores kommunikation tager blandt andet udgangspunkt i, at langt hovedparten af den voksne befolkning ikke har overblik over deres families juridiske problemstillinger.
For at få vores budskaber kommunikeret effektivt til vores målgrupper har vi valgt en bred vifte af kommunikationskanaler, således at vi rammer ”forbrugeren” på flere tidspunkter og fra flere sider.

 

Hjemmeside & PR
Vi har egen hjemmeside, der især er målrettet mod vores største målgruppe: kvinder over 30 år. Her er let tilgængelig information om de ydelser, som vi tilbyder.  På Internettet har vi købt bannere og ekstra søgeord, så vi er nemme at finde frem til.
Ikke betalt medieomtale – eller PR - indgår som en vigtig parameter for vores profilering. Her gælder det om at formulere og præsentere historier og artikler, som kan vække interessen og bryde igennem i det moderne informationssamfunds fossende mediestrøm. I denne sammenhæng har vi et fast samarbejde med en ekstern kommunikationsrådgiver. Vi har fået en meget stor positiv opmærksomhed og respons med mange mediehenvendelser, opfordringer til interviews m.v. når familieretlige emner bliver aktuelle og kommer på mediernes dagsorden.
Vi har også indgået en samarbejdsaftale med Coop, Foreningen af Danske Brugsforeninger. En aftale der sikrer os omtale og profilering i medlemsbladet og på FDB’s hjemmeside og hvor vores medlemmer til gengæld yder de klienter, som kontakter os via denne kanal en salærrabat på 15 procent på Familietjek.

 

Konkurrencen er kommet for at blive!
Det er givet nyt for mange familieadvokater, at det nu ikke længere er nok ”bare” at være en god advokat. Konkurrencen bliver skærpet, og det bliver sværere for den almindelige ”forbruger” at få det nødvendige overblik og de relevante informationer for valg af advokat. Det er uhyre vigtigt, at vi proaktivt tager dette nye konkurrencebillede seriøst. 
Vores kompetence og ekspertise betvivles ikke af nogen. Men hvis vi ikke hele tiden får gjort opmærksom på vores eksistens og ”tilbud”, så overhales vi indenom af den strøm af konkurrenter, der har meldt sig på den juridiske platform. Konkurrenter der i øvrigt i visse tilfælde ikke selv efterlever deres markedsføring om at koncentrere sig om det de specielt er sat i verden for eller er specielt gode til, nemlig deres kerneforretning!

 

En positiv udfordring
Det er umiddelbart aldrig rart at blive udfordret på sin hjemmebane, men Danske Familieadvokater har valgt at fokusere på alle de nye muligheder og den nye inspiration, der opstår i det nye konkurrencebillede. Nu får vi nogle aktører, vi kan profilere os mod og som forbrugernes også kan sammenligne os med. Nu får vi også en aktualiseret mulighed for at profilere og markedsføre vores kompetencer, erfaring mv. Ja, også produkt- og serviceudviklingen har vi allerede givet en høj prioritering ved at udvikle og markedsføre det nye koncept, Familietjek, der kan skræddersyes, så det matcher den enkelte families behov. Vi har haft ”Familietjekket” på hylden et års tid og kan konstatere, at her er tale om delvis succes. De familier, der har fået det foretaget, har alle brugt det som et nyttigt redskab til at forholde sig til familiens juridiske situation.

 

Nye veje
Vi skal ”skilte” med det, vi er gode til og blive meget mere udfarende. Vi skal f.eks. indgå alliancer. I stedet for at se alle banker/sparekasser som konkurrenter, så kan det sagtens være, at nogle af disse kan blive samarbejdspartnere.
Advokater har hidtil været relativ tilbageholdende når det drejer sig om PR & markedsføring. Det er slut nu. Vi skal fastholde vores krav til ekspertise, så vi kan differentiere os fra de aktører, der især markedsfører sig med lavpristilbud. 
Jeg er ikke bange for konkurrencen fra den svenske bedemandskæde Fonus. Hverken arverets- eller skilsmissesager er ”ukomplicerede” sager. Og hvor mange mon finder det passende, at sidde omgivet af kister, og drøfte en svær skilsmisse med den person, man skulle have levet sammen med ”indtil døden jer skiller”? 

 

Tidligere var det fast kutyme, at advokaten blev koblet på f.eks. et hussalg, en arvesag eller en skilsmissesag, når juridisk bistand var ønsket/nødvendig