Fra nytåret 2007 følger pensionerne personen

Af Advokat Anja Cordes,Formand for Foreningen af FAMILIEadvokater

 

Den 30. maj 2006 vedtog et bredt flertal i Folketinget en lovændring, som får stor betydning for alle ægtefællers deling af pensioner ved død, separation og skilsmisse. Fra årsskiftet 2007 kan ægtefæller således tage hver deres rimelige pensioner med ud af ægteskabet uden at skulle dele dem med hinanden.

 

Lovændringen gør op med et halvt århundredes retstilstand, hvor nogle pensioner har skullet deles (eksempelvis kapital- og ratepensioner), mens løbende livsbetinget pensioner (eksempelvis tjenestemandspensioner, arbejdsmarkedspensioner og livrenter) har været personlige og udelelige.
 
Fra Nytåret 2007 bliver alle ”rimelige” pensioner – også rate- og kapitalpensioner – personlige og udelelige, med mindre ægtefællerne sammen aftaler noget andet. Fremover gælder hermed princippet om, at “pensionen følger personen”.

 

Hvis du skal skilles, skal du derfor være opmærksom på, at pensionsopsparingen ikke længere er med i den pulje, der skal deles, men at den ”følger personen”.  Derfor er det en god ide at få styr på pensionerne inden en eventuel skilsmisse. Lovændringen kan således især få negative konsekvenser for de kvinder, der ikke har sparet så meget pension op i eget navn, fordi de måske af hensyn til familiens samlede trivsel har været på deltid eller gået hjemme i en periode.
 

Med ”rimelige pensioner” menes der de opsparinger, som man med rimelighed kan opnå, når der tages hensyn til uddannelse og sædvanlige lønvilkår. Med urimelige pensioner tænkes der på tilfælde, hvor en ægtefælle i forhold til uddannelse og ansættelsesvilkår har uforholdsmæssige store pensionsopsparinger.
 

Hvis man alligevel ønsker at dele kapital- og ratepensionen skal man få lavet en ægtepagt, der fastlægger fortsat formuefællesskab for pensioner. Ønsker man sikkerhed for, at der ikke skal være mulighed for eventuel kompensation (læs nedenfor), skal der oprettes ægtepagt om særeje for pensionerne.

 

Mulighed for kompensation

Hvis man ikke har fået lavet en ægtepagt, og står over for en skilsmisse, er der spændt et sikkerhedsnet ud for den part, der bliver meget dårligt stillet i forhold til ægtefællen.

 

I sådanne tilfælde kan der blive tale om kompensation.

 

Man kan få rimelighedskompensation, hvis ægteskabet har varet over ca.15 år, og hvis der er meget stor forskel på, hvad den ene part har opsparet i forhold til den anden. Den anden mulighed er fællesskabskompensation, der kan opnås i tilfælde, hvor hustruen, for eksempel af hensyn til familien, har været helt eller delvist væk fra arbejdsmarkedet.
 

Kompensationerne udløses ikke automatisk. Man kan enten selv frivilligt indgå aftaler om dem, når man står i skilsmisse-situationen. Hvis dette ikke er muligt kan den ene part anlægge en retssag for at opnå kompensationerne. Kompensationsmuligheden må således ikke blive en sovepude. Budskabet er stadig, at enhver selv må tage ansvar for sine pensioner.
 

Artikel til Aktionæren om deling af pensionsrettigheder ved skilsmisse og død.

 

Fra årsskiftet 2007 kan ægtefæller således tage hver deres rimelige pensioner med ud af ægteskabet uden at skulle dele dem med hinanden