Familieadvokaternes formand: Menneskerettighederne overtrædes i samværssager

19-05-2014


Når Statsforvaltningen fratager velfungerende forældre retten til at se deres børn uden en retfærdig rettergang ved en uafhængig domstol, er det så stort et indgreb i retten til familieliv, at vi formentlig overtræder reglerne i Menneskerettighedskonventionen, særligt når der ikke er mulighed for dom-stolsprøvelse. Det påpeger familieadvokaternes formand Helle Larsen.

 

Læs mere