Find din familieadvokat
Advokat Reinwald

Advokat Pernille Nordenbæk

Ladegårdsvej 22
7100 Vejle
Tlf. 76 40 55 10Pernille har en bredt funderet uddannelse, idet hun oprindeligt er bankuddannet og har været advokatfuldmægtig i et pengeinstitut, ligesom hun også i en periode var ansat i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset). I 2010 blev Pernille færdig som advokat og har lige siden da arbejdet som advokat med speciale i Familieret. Derfor har Pernille stor erfaring med familierettens mange grene, særligt med bodelinger i forbindelse med skilsmisse og de ofte store samt komplicerede økonomiske opgørelser mellem ægtefællerne. I forbindelse med skilsmissesagerne har Pernille også opnået stor erfaring med sager om ægtefællebidrag. Børnesager (forældremyndighed, bopæl og samvær, samt sager om børns anbringelse udenfor hjemmet) er Pernille tillige specialiseret i gennem sit mangeårige virke som familie advokat, ligesom hun også gennem mange år har bistået klienter med sager om børnebidrag. Pernille beskæftiger sig primært med Skilsmisser, bodelinger og samlivsophævelser Ægtefællebidrag og børnebidrag Forældremyndigheds- bopæls- og samværssager Sager om børns anbringelse udenfor hjemmet Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter Køb og salg af fast ejendom

tilbage til søgning