For medlemmer

 

 

 

Bestyrelsen i Danske familieadvokater arbejder som fagudvalg for Danske Advokater på familierettens område og afgiver således høringssvar til ny lovgivning.

Samtidig søger foreningen politisk indflydelse med det formål at forbedre lovgivning og sagsbehandling på familierettens område – f.eks. har foreningen med succes bidraget til påvirkning af regering / Folketinget for at få fjernet refleksionsperiode ved skilsmisse.

 

Foreningen har som ambition at støtte medlemmers faglige udvikling dels ved løbende kommunikation om ny lovgivning og retspraksis via foreningens intranet, dels ved afholdelse af arrangementer med høj faglighed og socialt fællesskab.

 

Foreningen afholder efterårs- og forårsmøde hvert år. Begge møder er heldags med højt fagligt niveau og ved mødet om efteråret er der middag og fest efter undervisningen.

Derudover holder vi 2-3 gå hjem-møder fra kl. 15 -18 om aktuelle emner.

Disse møder har været sat på stand by/ været afholdt virtuelt pga. covid-19, men vi håber at kunne genoptage dem hurtigst muligt igen.

 

Foreningen har i øvrigt et debatforum, som kan tilgås via intranettet og hedder Yammer.

I dette forum kan man udveksle informationer og synspunkter med andre medlemmer.

Det kan for eksempel være faglige spørgsmål, spændende problemstillinger, nye afgørelser eller erfaringer med markedsføring.

 

Hvis du ønsker at blive medlem af Danske Familieadvokater, kan du kontakte os på mail@danskefamilieadvokater.dk.

 

Det årlige kontingent for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er på kr. 8.000,00 + moms.

Det årlige kontingent for næste periode  - 1. juli 2021 til 30. juni 2022 -  er på 6.000 kr. + moms.

 

Der er mange fordele ved at være en del af "familien"